37 - van der Waals forces due to weak entanglement - 2-13-13